Maturita

Přehled termínů konání MZK ve školním roce 2020/2021

Třídy: N2, D3 – obor: Podnikání

 

 

Třída Profilová část MZK Společná část MZK
Termín praktické zkoušky

Termín ústní

zkoušky

Termín písemné zkoušky

ČJ, AJ, M – DT

N2

D3

14. 5. 14. 6. – 16. 6. 24. – 26. 5.

Maturita 2020/2021

 

Informace k podobě maturitní zkoušky aktuální k 15. 3. 2021.

Ve školním roce 2020/2021 budou žáci oboru Podnikání konat:

  1. Praktickou zkoušku
  2. Didaktické testy
  3. Ústní zkoušku (povinné jsou jen zkoušky z odborných předmětů, ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka jsou dobrovolné)

 Písemné práce se v tomto školním roce nepíší!

 Termíny budou včas zveřejněny na komunikačních kanálech školy (webové stránky, bakaláři, facebook).

Didaktické testy online

Náhled obrázku

Od tohoto školního roku se mění podoba maturitní zkoušky. Státní část organizovaná CERMATem se redukuje na didaktické testy (ČJ, AJ, RJ, M). Písemné práce (slohy) a ústní část je nově v kompetenci školy. Viz vyhláška a metodika.

Kritéria hodnocení školní části MZK

Maturitní témata

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU