Historie školy

Učňovská škola místního hospodářství  byla založena 1. 2. 1953  a sídlila v budově na ulici 1. máje (křižovatka pod nemocnicí), kde dříva bývala dívčí klášterní škola. Učňovská škola patřila původně pod správu místího hospodářství Krajského národního výboru v Ostravě. V prvích letech své existence měla škola průměrně 8 tříd, asi  280 žáků, z nichž 130-180 bylo internátně ubytováno. Ve škole byly vyučovány obory zedník, tesař, kamnář, obkladač, kominík, zámečník, elektroinstalatér, dlaždič, malíř pokojů, natěrač a lakýrník, holič a kadeřník. Učební obory byly často měněny, a tak docházelo i ke změnám učitelů. Učni ve škole vykonávali i výrobní výcvik, který byl od školního roku 1958/59 odtržen a prováděn v mateřských závodech. Školní dílny byly zrušeny.

V dalších letech se v Odrách připravovali žáci v oborech elektromechanik provozních zařízení, gumař-plastikář, silničář, tiskař na maloofsetových a sítosiskových strojích, tkadlec, nástrojář a provozní elektromontér.

V roce 1982 bylo Střední odborné učiliště převedeno pod Okresní podnik komunálních služeb v Novém Jičíně. K SOU Odry v té době náležela odloučená pracoviště v Novém Jičíně, Olomouci, Opavě, Bruntále, Šumperku, Příboře a Frenštátě pod Radhoštěm. Ve školním roce 1983/84 byla  zahájena výuka oděvních oborů.

V roce 1991 se učiliště stalo samostatnou ekonomickou a právnickou jednotkou s různými zřizovateli, kterými bylo postupně ministerstvo vnitra, hospodářství  a nakonec ministertvo školství. Nakonec škola přešla pod správu Moravskoslezského kraje, který je jejím zřizovatelem dodnes. V roce 1993 se učiliště přestěhovalo do budov bývalé mateřské a základní školy na Sokolovské ulici. V devadesátých letech se ve škole vyučovaly obory zedník, krejčí, kosmetička, kadeřník, operátor oděvní výroby – obchodní činnost, podnikání. Odloučená pracoviště se nacházela v  Odrách, Kopřivnici, Novém Jičíně a také ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Krátce po roce 2000 získala škola v Odrách další budovu, k dvěma budovám na Sokolovské ulici přibyl objekt na Slunečné. Škola v té době měla přes 500 žáků, kteří se vzdělávali v oborech kadeřník, krejčí, masér, prodavač, kosmetička, podnikání denní  i dálkové. Škola řadu let pořádala úspěšnou celorepublikovou soutěž v odborných dovednostech Ateliér fantazie.

Neméně důležitým rokem byl rok 2015, kdy se škola sloučila se Střední školou Vítkov-Podhradí. Díky tomu v současné době nabízí řadu atraktivních oborů pro dívky i chlapce, jakými jsou například kadeřník, kuchař-číšník, masér, automechanik či nástavbové podnikání. Kromě toho se škola účastní také řady projektů, nabízí svým studentům vzdělávací stáže v zahraničí.

Ředitelé naší školy

1953-1959 Antonín Nogol
Stanislav Frehár
Břetislav Dubel
Oldřich Pajdla
Václav Váhala
1959-1970 Rudolf Sochor
1970-1981 Vlasta Dorazilová
1982-1986 Jiří Klaban
1986-1991 Oldřich Babinec
1991-1997 Ing. Jiří Kabeláč
1997-2017 Jaroslava Dokoupilová
2017-dosud Mgr. Jana Kellnerová

 

Rudolf Sochor

Vlasta Dorazilová

Jiří Klaban

Oldřich Babinec

Jiří Kabeláč

Jaroslava Dokoupilová

Jana Kellnerová

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU