Přijímací řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2023/2024

Výsledky 3. kolo- obory

 

Výsledky přijímacího řízení 2023/2024 – 3. kolo

 

69-51-H/01 Kadeřník

  Registrační číslo Body Výsledek PŘ
1 1344 50 přijat/a

 

65-51-H/01 Kuchař – číšník

  Registrační číslo Body Výsledek PŘ
1 1346 40 přijat/a
2 1381   přijat/a
3 1380 20 přijat/a

 

64-41-L/51 Podnikání

  Registrační číslo Body Výsledek PŘ
1 1464 30 přijat/a

 

 

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.ssodry.cz. Pokud k tomuto termínu zápisový lístek neodevzdáte, zaniká posledním dnem lhůty Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání jmenovaného uchazeče a jeho studijní místo bude obsazeno dalším uchazečem o studium.

 

INFORMACE pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2023/2024

Budoucí prváci a jejich rodiče,

informace k zahájení školního roku (pomůcky, termíny, platby apod.) jste obdrželi koncem července poštou.

Užijte si prázdniny 🙂

VÝSLEDKY 2. kola přijímacího řízení 2023/2024

Výsledky 2. kolo- obory

Výsledky přijímacího řízení 2023/2024 – 2. kolo

69-51-H/01 Kadeřník

Registrační číslo Body Výsledek PŘ
1 1138 50 přijat/a
2 1098 přijat/a
3 1065 přijat/a
4 1080 přijat/a
5 1105 přijat/a
6 1090 přijat/a
7 1217 přijat/a
8 1100 přijat/a
9 1181 přijat/a
10 1203 přijat/a
11 1068 přijat/a
12 1051 přijat/a
13 1240 10 přijat/a

 

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

Registrační číslo Body Výsledek PŘ
1 1063 40 přijat/a
2 1067 přijat/a
3 1099 přijat/a
4 1209 přijat/a
5 1064 přijat/a
6 1231 přijat/a
7 1079 přijat/a
8 1136 přijat/a
9 1154 přijat/a
10 1145 přijat/a
11 1041 přijat/a
12 1106 přijat/a
13 1134 přijat/a
14 1101 přijat/a
15 1183 10 přijat/a

 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Registrační číslo Body Výsledek PŘ
1 1172 30 přijat/a
2 1043 přijat/a
3 1137 přijat/a
4 1042 přijat/a
5 1191 přijat/a
6 1066 přijat/a
7 1222 přijat/a
8 1044 přijat/a
9 1228 přijat/a
10 1081 přijat/a
11 1190 20 přijat/a

 

65-51-H/01 Kuchař – číšník

Registrační číslo Body Výsledek PŘ
1 1179 30 přijat/a
2 1168 přijat/a
3 1220 přijat/a
4 1150 přijat/a
5 1091 přijat/a
6 1201 10 přijat/a

 

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.ssodry.cz. Pokud k tomuto termínu zápisový lístek neodevzdáte, zaniká posledním dnem lhůty Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání jmenovaného uchazeče a jeho studijní místo bude obsazeno dalším uchazečem o studium.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2023/2024

 

 

 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení 2. kolo

Vyhlašení 2. kola

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na Střední škole, Odry, příspěvkové organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2023/2024 na tyto obory studia:

OBOR KÓD VOLNÁ MÍSTA

OBOR

KÓD

VOLNÁ MÍSTA

Kadeřník

69-51-H/01

10

Rekondiční a sportovní masér

69-53-H/01

11

Kuchař-číšník

65-51-H/01

13

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

13

Přihlášky do 2. kola doručte do 09. 06. 2023 do 10:00 na adresu:

 

Střední škola, Odry, příspěvková organizace

Sokolovská 647/1

742 35 Odry

 

 

Následně budou zákonným zástupcům rozeslány poštou další informace k přijímacímu řízení.

 

 

Předpoklady pro přijetí uchazeče:

Odevzdání zápisového lístku do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Doložení úspěšně ukončeného základního vzdělání.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023/2024

Výsledky 1. kola po odvolání

Výsledky 1. kolo- po odvolání 

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů po odvolání – 12.05.2023 na webových stránkách školy www.ssodry.cz. Pokud k tomuto termínu
zápisový lístek neodevzdáte, zaniká posledním dnem lhůty Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání jmenovaného uchazeče a jeho studijní místo bude obsazeno dalším uchazečem o studium.

Podnikání 23-24

Automechanik 23-24

Kadeřník 23-24

Kuchař 23-24

Masér 23-24

Nepřijatým uchazečům o učební obor (automechnaik, kadeřník, masér, kuchař) bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou v termínu od 24. do 28. 4. 2023.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce střední školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Výsledky přijímacího řízení 2023/2024 – 1. kolo

64-41-L/51 Podnikání – denní studium

Evid. číslo Body Kritéria Výsledek PŘ
329 93 splnil/a kritéria přijat/a
188 splnil/a kritéria přijat/a
338 splnil/a kritéria přijat/a
182 splnil/a kritéria přijat/a
316 splnil/a kritéria přijat/a
302 splnil/a kritéria přijat/a
262 splnil/a kritéria přijat/a
321 splnil/a kritéria přijat/a
435 splnil/a kritéria přijat/a
308 splnil/a kritéria přijat/a
301 splnil/a kritéria přijat/a
181 splnil/a kritéria přijat/a
333 splnil/a kritéria přijat/a
319 splnil/a kritéria přijat/a
336 splnil/a kritéria přijat/a
315 splnil/a kritéria přijat/a
405 splnil/a kritéria přijat/a
291 splnil/a kritéria přijat/a
303 splnil/a kritéria přijat/a
305 splnil/a kritéria přijat/a
183 splnil/a kritéria přijat/a
318 splnil/a kritéria přijat/a
320 splnil/a kritéria přijat/a
417 splnil/a kritéria přijat/a
397 splnil/a kritéria přijat/a
331 splnil/a kritéria přijat/a
334 splnil/a kritéria přijat/a
337 splnil/a kritéria přijat/a
309 splnil/a kritéria přijat/a
350 splnil/a kritéria přijat/a
317 splnil/a kritéria přijat/a
418 splnil/a kritéria přijat/a
335 splnil/a kritéria přijat/a
304 44 splnil/a kritéria přijat/a
310 splnil/a kritéria nepřijat/a
332 splnil/a kritéria nepřijat/a
185 splnil/a kritéria nepřijat/a
184 nesplnil/a kritéria nepřijat/a
306 nesplnil/a kritéria nepřijat/a
307 nesplnil/a kritéria nepřijat/a
311 nesplnil/a kritéria nepřijat/a

Výsledky příjímacího řízení 2023/2024 – 1. kolo

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Výsledek
1. 156 90 přijat/a
2. 268 90 přijat/a
3. 169 80 přijat/a
4. 298 80 přijat/a
5. 390 80 přijat/a
6. 408 80 přijat/a
7. 354 70 přijat/a
8. 179 70 přijat/a
9. 341 70 přijat/a
10. 167 60 přijat/a
11. 283 60 přijat/a
12. 269 60 přijat/a
13. 243 60 přijat/a
14. 411 50 přijat/a
15. 402 50 přijat/a
16. 241 50 přijat/a
17. 327 50 přijat/a
18. 232 50 přijat/a
19. 201 40 přijat/a
20. 163 40 přijat/a
21. 377 40 přijat/a
22. 355 40 přijat/a

Výsledky příjímacího řízení 2023/2024 – 1. kolo

69-51-H/01 Kadeřník

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Výsledek
1. 323 100 přijat/a
2. 371 100 přijat/a
3. 407 90 přijat/a
4. 246 90 přijat/a
5. 278 90 přijat/a
6. 343 80 přijat/a
7. 398 80 přijat/a
8. 207 80 přijat/a
9. 353 80 přijat/a
10. 367 80 přijat/a
11. 356 80 přijat/a
12. 284 80 přijat/a
13. 213 80 přijat/a
14. 263 80 přijat/a
15. 290 80 přijat/a
16. 403 80 přijat/a
17. 378 80 přijat/a
18. 285 80 přijat/a
19. 186 80 přijat/a
20. 282 80 přijat/a
21. 370 80 přijat/a
22. 358 80 přijat/a
23. 239 70 přijat/a
24. 433 70 přijat/a
25. 250 70 přijat/a
26. 266 70 přijat/a
27. 200 70 přijat/a
28. 177 70 přijat/a
29. 256 70 přijat/a
30. 366 70 přijat/a
31. 227 70 přijat/a
32. 221 70 přijat/a
33. 247 70 přijat/a
34. 345 70 přijat/a
35. 387 70 přijat/a
36. 223 70 přijat/a
37. 294 60 přijat/a
38. 253 60 přijat/a
39. 404 60 přijat/a
40. 254 60 přijat/a
41. 342 60 přijat/a
42. 296 60 přijat/a
43. 352 60 přijat/a
44. 175 60 přijat/a
45. 289 60 přijat/a
46. 212 60 přijat/a
47. 274 60 přijat/a
48. 214 60 přijat/a
49. 295 60 přijat/a
50. 393 60 přijat/a
51. 383 60 přijat/a
52. 236 60 přijat/a
53. 446 60 přijat/a
54. 280 60 přijat/a
55. 361 60 přijat/a
56. 463 50 přijat/a
57. 406 50 přijat/a
58. 439 50 přijat/a
59. 272 50 přijat/a
60. 265 50 přijat/a
61. 394 50 přijat/a
62. 258 50 přijat/a
63. 401 50 přijat/a
64. 373 50 přijat/a
65. 264 50 přijat/a
66. 440 50 přijat/a
67. 368 50 přijat/a
68. 211 50 přijat/a
69. 346 50 nepřijat/a
70. 325 50 nepřijat/a
71. 267 40 nepřijat/a
72. 372 40 nepřijat/a
73. 344 40 nepřijat/a
74. 322 40 nepřijat/a
75. 276 40 nepřijat/a
76. 347 40 nepřijat/a
77. 379 40 nepřijat/a

Výsledky příjímacího řízení 1.kolo 2023/2024

65-51-H/01 Kuchař – číšník

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Výsledek
1. 249 90 přijat/a
2. 391 80 přijat/a
3. 436 80 přijat/a
4. 360 80 přijat/a
5. 271 80 přijat/a
6. 380 80 přijat/a
7. 252 80 přijat/a
8. 432 70 přijat/a
9. 273 70 přijat/a
10. 431 70 přijat/a
11. 178 70 přijat/a
12. 419 70 přijat/a
13. 222 70 přijat/a
14. 209 70 přijat/a
15. 161 60 přijat/a
16. 297 60 přijat/a
17. 260 60 přijat/a
18. 409 60 přijat/a
19. 259 60 přijat/a
20. 365 60 přijat/a
21. 279 60 přijat/a
22. 210 60 přijat/a
23. 357 60 přijat/a
24. 415 50 přijat/a
25. 195 50 přijat/a
26. 414 50 přijat/a
27. 340 50 přijat/a
28. 197 50 přijat/a
29. 162 40 přijat/a
30. 388 40 přijat/a
31. 392 40 přijat/a
32. 339 40 přijat/a
33. 385 40 nepřijat/a
34. 434 20 nepřijat/a

 

Výsledky příjímacího řízení 2023/2024 – 1.kolo

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Výsledek
1. 348 100 přijat/a
2. 382 100 přijat/a
3. 199 100 přijat/a
4. 242 90 přijat/a
5. 349 90 přijat/a
6. 216 90 přijat/a
7. 235 80 přijat/a
8. 187 80 přijat/a
9. 159 80 přijat/a
10. 445 80 přijat/a
11. 168 80 přijat/a
12. 208 80 přijat/a
13. 286 80 přijat/a
14. 166 80 přijat/a
15. 255 80 přijat/a
16. 421 80 přijat/a
17. 287 80 přijat/a
18. 386 80 přijat/a
19. 233 80 přijat/a
20. 374 80 přijat/a
21. 257 80 přijat/a
22. 238 70 přijat/a
23. 158 70 přijat/a
24. 190 70 přijat/a
25. 224 70 přijat/a
26. 226 70 přijat/a
27. 198 70 přijat/a
28. 261 70 přijat/a
29. 396 70 přijat/a
30. 288 70 přijat/a
31. 375 70 přijat/a
32. 215 60 přijat/a
33. 376 60 přijat/a
34. 234 60 přijat/a
35. 299 60 nepřijat/a
36. 176 60 nepřijat/a
37. 399 60 nepřijat/a
38. 160 60 nepřijat/a
39. 220 60 nepřijat/a
40. 300 60 nepřijat/a
41. 412 60 nepřijat/a
42. 400 60 nepřijat/a
43. 157 60 nepřijat/a
44. 231 50 nepřijat/a
45. 225 50 nepřijat/a
46. 381 50 nepřijat/a
47. 326 40 nepřijat/a
48. 384 40 nepřijat/a
49. 429 40 nepřijat/a
50. 430 10 nepřijat/a
51. 281 10 nepřijat/a

Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení 2023/2024

ZÁPISOVÉ LÍSTKY, které uchazeči obdrželi poštou spolu s instrukcemi ke zkouškám, se odevzdávají na sekretariát až po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. KONCEM DUBNA.

A je to tady!

Doufáme, že už máš vybráno, takže neváhej,

vyplň přihlášku a do 1. 3. 2021 ji pošli na naši adresu.

Přihláška ke stažení

Podání přihlášky KROK ZA KROKEM prezentace

Dodatek k přijímacímu řízení

Míst je dost:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 1. kolo 22-23

Pro školní rok 2023/ 2024 budeme přijímat žáky do následujících oborů s předpokládaným
počtem přijímaných žáků:
Obory středního vzdělávání s výučním listem:
69-51-H/01 Kadeřník 68 žáků
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 34 žáků
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 30 žáků
65-51-H/01 Kuchař-číšník 32 žáků

Nástavbové studium
64-41-L/51 Podnikání – denní forma 34 žáků

Všeobecné informace
Všichni uchazeči musí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středníma vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na přihlášce uchazeče. (viz podmínky zdravotní způsobilosti na webových stránkách školy).

Přihlášky ke vzdělávání
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč příslušné střední škole, a to na stanoveném tiskopisu, který naleznete na webových stránkách školy, případně na webových stránkách MŠMT.
V případě, že se uchazeč hlásí do dvou různých oborů vzdělávání na jedné škole, musí podat dvě přihlášky. V přihlášce uvede na prvním místě školu a název jednoho oboru vzdělávání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Pořadí oborů musí být na obou přihláškách shodné.
Termín přijímací zkoušky se u učebních oborů nevyplňuje.

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit poštou nebo osobně na sekretariát školy: Pro všechny formy vzdělávání do 01. 03. 2023 (§ 60a odst. 5
školského zákona).

Požadované součásti přihlášky:
Klasifikace za poslední dva ročníky (zpravidla 8. a 9. třída), ve kterých uchazeč splnil nebo plnil povinnou školní docházku (u nástavbové formy poslední ročníky středního vzdělávání s výučním listem).

V případě, že klasifikace není na přihlášce uvedena a ověřena základní školou, je nutné k přihlášce připojit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plnil povinnou školní docházku, event. osobně doručit originály vysvědčení k ověření. U nástavbové formy kromě toho vyžadujeme ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (rovněž lze originály ověřit ve škole), pokud již uchazeč obor středního vzdělání s výučním listem ukončil. Vysvědčení z 2. pololetí posledního ročníku ZŠ se předkládá škole při zahájení vzdělání na střední škole.

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU