Přijímací řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2022/2023

Výsledky 3. kolo

 

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení 2022/2023

3. kolo vyhlášení

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ke studiu na Střední škole, Odry, příspěvkové organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023 na tyto obory studia:

Kadeřník (69-51-H/01)  – 13 míst
Rekondiční a sportovní masér (69-53-H/01)  – 5 míst
Kuchař-číšník (65-51-H/01)  – 12 míst
Mechanik opravář motorových vozidel  (23-68-H/01)  – 1 místo

Přihlášky do 3. kola doručte do 31. 08. 2022 do 10:00 na adresu:

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Sokolovská 647/1
742 35 Odry

Následně budou zákonným zástupcům rozeslány poštou další informace k přijímacímu řízení.

Předpoklady pro přijetí uchazeče:
Odevzdání zápisového lístku do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Doložení úspěšně ukončeného základního vzdělání, u oboru Podnikání ověřený výuční list.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2022/2023

výsledky 2. kolo 22-23

 

Vyhlašujeme 2. kol0 přijímacího řízení 2022/2023

Vyhlašení 2. kola

Kritéria přijímacího řízení 2. kolo

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na Střední škole, Odry, příspěvkové organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023 na tyto obory studia:

Kadeřník (69-51-H/01)  – 19 míst
Rekondiční a sportovní masér (69-53-H/01)  – 3 místa
Kuchař-číšník (65-51-H/01)  – 16 míst
Mechanik opravář motorových vozidel  (23-68-H/01)  – 6 míst
Podnikání (denní forma) (64-41-L/51) –  3 místa

Přihlášky do 2. kola doručte do 03. 06. 2022 do 10:00 na adresu:

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Sokolovská 647/1
742 35 Odry

Následně budou zákonným zástupcům rozeslány poštou další informace k přijímacímu řízení.

Předpoklady pro přijetí uchazeče:
Odevzdání zápisového lístku do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Doložení úspěšně ukončeného základního vzdělání, u oboru Podnikání ověřený výuční list.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2022/2023

V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DOŠLO KE ZMĚNĚ POČTU PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ 2022/2023.

1)      U oboru automechanik z 20 na 25 žáků

2)      U oboru Kuchař-číšník z 20 na 25 žáků

3)      U oboru Podnikání z 25 na 30 žáků.

VÝSLEDKY přijímacího řízení 2022-2023, 1. KOLO

Výsledky přijímacího řízení2 22-23 PODNIKÁNÍ

69-51-H/01 Kadeřník

Reg. Číslo Body celkem Výsledek
265 90 přijat(a)
336 90 přijat(a)
247 80 přijat(a)
260 80 přijat(a)
286 80 přijat(a)
292 80 přijat(a)
329 80 přijat(a)
331 80 přijat(a)
330 80 přijat(a)
391 80 přijat(a)
375 80 přijat(a)
750 80 přijat(a)
203 70 přijat(a)
228 70 přijat(a)
264 70 přijat(a)
299 70 přijat(a)
327 70 přijat(a)
356 70 přijat(a)
372 70 přijat(a)
423 70 přijat(a)
192 60 přijat(a)
201 60 přijat(a)
220 60 přijat(a)
216 60 přijat(a)
246 60 přijat(a)
261 60 přijat(a)
282 60 přijat(a)
293 60 přijat(a)
291 60 přijat(a)
314 60 přijat(a)
318 60 přijat(a)
368 60 přijat(a)
367 60 přijat(a)
365 60 přijat(a)
442 60 přijat(a)
355 60 přijat(a)
349 60 přijat(a)
340 60 přijat(a)
393 60 přijat(a)
406 60 přijat(a)
403 60 přijat(a)
416 60 přijat(a)
399 60 přijat(a)
424 60 přijat(a)
421 60 přijat(a)
440 60 přijat(a)
235 50 přijat(a)
232 50 přijat(a)
221 50 přijat(a)
280 50 přijat(a)
281 50 přijat(a)
324 50 přijat(a)
352 50 přijat(a)
350 50 přijat(a)
344 50 přijat(a)
401 50 přijat(a)
397 50 přijat(a)
377 40 přijat(a)
319 40 přijat(a)
374 40 přijat(a)
341 40 nepřijat(a)
381 40 nepřijat(a)
224 40 nepřijat(a)
347 40 nepřijat(a)
400 40 nepřijat(a)
436 40 nepřijat(a)
268 30 nepřijat(a)
278 30 nepřijat(a)
298 30 nepřijat(a)
325 30 nepřijat(a)
363 30 nepřijat(a)
437 20 nepřijat(a)

 

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

Reg. Číslo Body celkem Výsledek
379 100 přijat(a)
182 90 přijat(a)
225 90 přijat(a)
326 90 přijat(a)
184 80 přijat(a)
202 80 přijat(a)
234 80 přijat(a)
241 80 přijat(a)
259 80 přijat(a)
272 80 přijat(a)
269 80 přijat(a)
373 80 přijat(a)
382 80 přijat(a)
407 80 přijat(a)
371 80 přijat(a)
242 70 přijat(a)
248 70 přijat(a)
270 70 přijat(a)
263 70 přijat(a)
366 70 přijat(a)
376 70 přijat(a)
245 60 přijat(a)
284 60 přijat(a)
277 60 přijat(a)
317 60 přijat(a)
343 60 přijat(a)
370 60 přijat(a)
402 60 přijat(a)
420 60 přijat(a)
323 60 přijat(a)
226 50 nepřijat(a)
233 50 nepřijat(a)
244 50 nepřijat(a)
267 50 nepřijat(a)
219 50 nepřijat(a)
410 50 nepřijat(a)
398 50 nepřijat(a)
433 50 nepřijat(a)
222 40 nepřijat(a)
266 40 nepřijat(a)
338 40 nepřijat(a)
404 40 nepřijat(a)
434 40 nepřijat(a)
417 30 nepřijat(a)
279 30 nepřijat(a)

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Reg. Číslo Body celkem Výsledek
231 100 přijat(a)
353 90 přijat(a)
345 80 přijat(a)
361 70 přijat(a)
396 70 přijat(a)
229 60 přijat(a)
285 60 přijat(a)
312 60 přijat(a)
422 60 přijat(a)
193 50 přijat(a)
218 50 přijat(a)
328 50 přijat(a)
348 50 přijat(a)
346 50 přijat(a)
405 50 přijat(a)
441 50 přijat(a)
287 40 přijat(a)
290 40 přijat(a)
315 40 přijat(a)
316 40 přijat(a)
386 40 přijat(a)
419 40 přijat(a)
435 40 přijat(a)
351 0 přijat(a)

65-51-H/01 Kuchař-číšník

Reg. Číslo Body celkem Výsledek
180 100 přijat(a)
380 100 přijat(a)
418 90 přijat(a)
204 70 přijat(a)
243 70 přijat(a)
339 70 přijat(a)
230 60 přijat(a)
294 60 přijat(a)
313 60 přijat(a)
337 60 přijat(a)
369 60 přijat(a)
283 60 přijat(a)
217 50 přijat(a)
411 50 přijat(a)
223 40 přijat(a)
378 40 přijat(a)

Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení 2022/2023

ZÁPISOVÉ LÍSTKY, které uchazeči obdrželi poštou spolu s instrukcemi ke zkouškám, se odevzdávají na sekretariát až po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. KONCEM DUBNA.

A je to tady!

Doufáme, že už máš vybráno, takže neváhej,

vyplň přihlášku a do 1. 3. 2021 ji pošli na naši adresu.

Podání přihlášky KROK ZA KROKEM prezentace

Dodatek k přijímacímu řízení

Míst je dost:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 1. kolo 22-23

Pro školní rok 2022/ 2023 budeme přijímat žáky do následujících oborů s předpokládaným
počtem přijímaných žáků:
Obory středního vzdělávání s výučním listem:
69-51-H/01 Kadeřník 60 žáků
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 30 žáků
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 20 žáků
65-51-H/01 Kuchař-číšník 15 žáků

Nástavbové studium
64-41-L/51 Podnikání – denní forma 25 žáků

Všeobecné informace
Všichni uchazeči musí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělánív souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středníma vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na přihlášce uchazeče. (viz podmínky zdravotní způsobilosti na webových stránkách školy).

Přihlášky ke vzdělávání
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč příslušné střední škole, a to na stanoveném tiskopisu, který naleznete na webových stránkách školy, případně na webových stránkách MŠMT.
V případě, že se uchazeč hlásí do dvou různých oborů vzdělávání na jedné škole, musí podat dvě přihlášky. V přihlášce uvede na prvním místě školu a název jednoho oboru vzdělávání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Pořadí oborů musí být na obou přihláškách shodné.
Termín přijímací zkoušky se u učebních oborů nevyplňuje.

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit poštou nebo osobně na sekretariát školy: Pro všechny formy vzdělávání do 01. 03. 2022 (§ 60a odst. 5
školského zákona).

Požadované součásti přihlášky:
Klasifikace za poslední dva ročníky (zpravidla 8. a 9. třída), ve kterých uchazeč splnil nebo plnil povinnou školní docházku (u nástavbové formy poslední ročníky středního vzdělávání s výučním listem).

V případě, že klasifikace není na přihlášce uvedena a ověřena základní školou, je nutné k přihlášce připojit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plnil povinnou školní docházku, event. osobně doručit originály vysvědčení k ověření. U nástavbové formy kromě toho vyžadujeme ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (rovněž lze originály ověřit ve škole), pokud již uchazeč obor středního vzdělání s výučním listem ukončil. Vysvědčení z 2. pololetí posledního ročníku ZŠ se předkládá škole při zahájení vzdělání na střední škole.

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU