Podnikání – dálkaři

2021/2022

Termíny konzultací nástavbového studia – dálkové formy

Školní rok: 2021 – 2022

Vyučování probíhá vždy v pondělí, úterý, středu a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Pokud některý den výuka odpadne (mimořádná událost), pak je příslušný rozvrh hodin zařazen jako poslední den výuky v daném týdnu. Rozvrhy hodin ostatních dnů zůstanou nezměněny. 

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU