JZZk

JEDNOTNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2020/2021

Podzimní opravný termín ústní zkoušky

Třída:     AMA3

Obor:     23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Termín:  10. 9. 2021, budova A

Čas přípravy

 

Příjmení a jméno

Čas výstupu

13:00 – 13:15

Bílý Jan

13:15 – 13:30

13:15 – 13:30

Vlček Ondřej

13:30 – 13:45

 K výkonu zkoušky se dostavte o 15 minut dříve.

Podzimní opravný termín praktické zkoušky

obor: automechanik

pátek 17. 9. 2021, 7:00, dílny Vítkov-Podhradí

Hygienická pravidla pro  závěrečné zkoušky

OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2020/2021 – podzimní termín

Ústní zkoušky

  • Žáci se netestují ani není zapotřebí předkládat negativní testy/ prodělaný COVID/ očkování
  • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce
  • Pro ústní zkoušky je doporučeno zachovat minimální rozestup 1,5 m a nemusí mít ochranu úst (ve společných prostorách školy ano)
  • Ve třídě se bude po celou dobu zkoušení větrat

 

 

 

 

JEDNOTNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2020/2021

Přehled termínů konání JZZ ve školním roce 2020/2021

Třída: K3, obor: Kadeřník

 

Třída

Termín praktické zkoušky

Termín ústní

zkoušky

K3

17. – 18. 6.

24. – 25. 6.

 

 

Třída: AMA3, obor: Rekondiční a sportovní masér

 

Třída

Termín praktické zkoušky

Termín ústní

zkoušky

AMA3

21. – 22. 6.

29. 6.

 

 

Třída: AMA3 – obor: Mechanik opravář motorových vozidel

 

Třída

Termín praktické zkoušky

Termín ústní

zkoušky

AMA3

23. 6.

30. 6.

JEDNOTNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2020/2021

Informace aktuální k 15. 3. 2021.

Ve školním roce 2020/2021 budou žáci oborů, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem skládat dvě dílčí zkoušky:

  1. Praktickou zkoušku
  2. Ústní zkoušku

Písemná zkouška se v tomto školním roce nekoná!

Termíny byly stanoveny na druhou polovinu června a budou včas zveřejněny na komunikačních kanálech školy (webové stránky, bakaláři, facebook).

 

JZZ AMA3 (Automechanik)

JZZ AMA3 (masér)

JZZ K3 (Kadeřnice)

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU