Veřejné zakázky

Zákon o veřejných zakázkách ukládá povinnost zveřejňovat informace spojené se zadáváním veřejných zakázek.

Tyto informace týkající se Střední školy, Odry, p.o. budou zveřejňovány zde.

2)Výběrové řízení na nákup notebooků a počítačových myší

Výběrové řízení – 30 notebooků.pdf

Úřední název zadavatele Střední škola, Odry, příspěvková organizace
IČO zadavatele 00577910
Název zakázky Výběrové řízení na nákup notebooků a počítačových myší
Stručný popis zakázky 30 kusů notebooků, 30 kusů počítačových myší
Lhůta pro podání nabídek 22. 08. 2023 do 10:00
Datum otevírání nabídek 22. 08. 2023 12:00

 

Dne 08. 08. 2023 ředitelka školy oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na dodávku:

 

30 kusů notebooků, 30 kusů počítačových myší

 

Vymezení předmětů poptávky:

 

Notebook

 • Značky: Lenovo, HP, Asus, Acer, Dell
 • Úhlopříčka: minimálně 13,3″
 • CPU: minimálně Intel Core i3 1215U nebo ekvivalent
 • RAM: 8 GB
 • SSD: minimálně 128 GB
 • OS: Windows 10 Pro, Windows 11 Pro
 • Minimálně 1x USB 3
 • Další požadavky na NTB: numerická klávesnice, LAN konektor, WIFI 6, Bluetooth, HDMI
 • Počet kusů: 30

 

Počítačové myši

 • Větší velikost
 • Ne bezdrátové!
 • Počet kusů: 30

 

Datum ukončení veřejné zakázky a způsob doručení:

Elektronicky mailem na adresu jana.kellnerova@ssodry.cz a to nejpozději do 22. 08. 2023 do 10:00

Kritéria hodnocení nabídky:

Cena, dodržení technických parametrů

 

Požadovaný obsah nabídky:

 • Identifikační údaje o uchazeči:

u právnické osoby – obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IČO

u fyzické osoby – obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu, IČO

 • Potvrzení zadaných parametrů zakázky, specifikace jednotlivých požadavků,
 • Výše nabídkové ceny bez DPH i s DPH, event. sdělení, že uchazeč není plátcem DPH
 • Uvedení ceny za jeden kus + celková částka (viz tabulka níže)

 

Zboží Cena za kus bez DPH Cena za kus s DPH Cena za 30 kusů bez DPH Cena za 30 kusů s DPH
Notebook        
Počítačová myš        
Celkem        

 

 • Doba dodání zakázky
 • Délka záruky a záruční podmínky
 • Návrh kupní smlouvy

 

Bližší informace o zakázce:

 • Podá ředitelka školy Mgr. Jana Kellnerová

 

Další podmínky zakázky:

 • Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nesplní požadovaný obsah zakázky, odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu
 • Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny
 • Záruční doba: minimálně 2 roky

1) Veřejná zakázka na zajištění výuky rodilým mluvčímanglického jazyka

VZ na zajištění výuky rodilým mluvčím

 

Úřední název zadavatele Střední škola, Odry, příspěvková organizace
IČO zadavatele 00577910
Název zakázky

Výběrové řízení na zajištění výuky rodilým mluvčím

anglického jazyka

Lhůta pro podání nabídek 21. 06. 2023 do 10:00
Datum otevírání nabídek 21. 06. 2023, 12:00

 

Dne 08. 06. 2023 ředitelka školy oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na:

 

Zajištění výuky rodilým mluvčím anglického jazyka pro projekt MSK Rodilí mluvčí do škol. Jedná se o výuku ve školním roce 2023/ 2024 pro obory: Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér, Automechanik, Kuchař-číšník a Podnikání
v celkovém rozsahu 8 hodin týdně, tj. 240 hodin ročně,
s místem výkonu práce Střední škola, Odry, příspěvková organizace v budovách na Sokolovské ulici 435/2, na Slunečné ulici 173/2 a v detašovaném pracovišti ve Vítkově na Opavské ulici 22.

 

Datum ukončení veřejné zakázky a způsob doručení:

Nabídku zašlete elektronicky, mailem na adresu jana.kellnerova@ssodry.cz nebo datovou schránkou: 6whmybg a to nejpozději do 21. 06. 2023 do 10:00

Do předmětu napište: RODILÍ MLUVČÍ DO ŠKOL

Kritéria hodnocení nabídky:

Cena, dodržení Podmínek realizace programu zaměřeného na výuku vedenou rodilými mluvčími pro školní rok 2023/2024 dále jen Podmínky (viz příloha č. 1 VZ).

 

Požadovaný obsah nabídky:

 • Identifikační údaje o uchazeči:

u právnické osoby – obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IČO

u fyzické osoby – obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu, IČO

 • Potvrzení zadaných parametrů zakázky (dle Podmínek)
 • Výše nabídkové ceny bez DPH i s DPH, nebo info, že uchazeč není plátcem DPH
 • Uvedení ceny za jednu vyučovací hodinu
 • Návrh smlouvy

 

Bližší informace o zakázce:

 • Podá ředitelka školy Mgr. Jana Kellnerová 737 900 830

 

Další podmínky zakázky:

 • Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nesplní požadovaný obsah zakázky, odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
 • Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Příloha č.1

Podmínky realizace programu zaměřeného na výuku vedenou rodilými mluvčími pro školní rok 2023/2024

Zaměření programu:

Prokazatelné zapojení rodilého mluvčího primárně do hodin anglického jazyka, případně do hodin jiných předmětů vedených v anglickém jazyce v rámci metody CLIL, doplňkově příp. rovněž v rámci volnočasových aktivit pořádaných školou.

Pro účely tohoto programu je za rodilého mluvčího považován:

 1. ten, kdo se narodil a minimálně 15 let žil v zemi, kde je úředním jazykem angličtina,
 2. ten, kdo se narodil v zemi s jiným úředním jazykem (vyjma slovanských jazyků) a má certifikát dokládající jeho znalost anglického jazyka minimálně na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), ne starší než 5 let.

Dále musí rodilý mluvčí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

 • má absolvovány minimálně 3 roky vysokoškolského studia pedagogického směru;
 • má ukončenu střední školu pedagogického směru;
 • má ukončenu střední školu jiného směru a praxi ve školství minimálně 3 roky;
 • má ukončenu střední školu jiného směru, některý z certifikátů TEFL, CELTA a praxi v lektorské činnosti minimálně 3 roky.

 

Maximální sazba je 600 Kč/hodina vč. DPH; výuka bude probíhat vždy za účasti učitele anglického jazyka školy, dle platných školních vzdělávacích programů, v období 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024.

 

 

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU