Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název Organizace: Střední škola, Odry, příspěvková organizace; IČO: 00577910, se sídlem Sokolovská 647/1, 742 35 Odry

Jméno a příjmení správce: Mgr. Jana Kellnerová

Telefon: 737 900 830

E-mail: jana.kellnerova@ssodry.cz

(dále jen „správce“)

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Název organizace: Moore Advisory CZ s.r.o.
Se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
Datová schránka: q4hs4wu
Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
• e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
• tel.: 734 647 701

Oznámení pověřence 2024 – UOOU

 

  Informační memorandum – zaměstnanci – COVID 19

  Informační memorandum -žáci a zákonní zástupci – COVID 19

  Střední škola, Odry, p. o., dále jen škola jako správce osobních údajů v souladu
  s ustanovením č. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) informuje, že zpracovává údaje v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dále v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Základní zásady a principy, na základě kterých dochází ke zpracování osobních údajů:

  Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů
  a době jejich uchování naleznete níže (žáci a zákonní zástupci, smluvní partneři, uchazeči o zaměstnání, kamerový systém).

  Střední škola Odry

  Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

  EU