PROJEKT PROP Střední škola Odry

V rámci projektu Podpora rovných příležitostí na Střední škole, Odry využíváme různé nástroje pro snižování nerovností ve vzdělávání:

  1. Personální podpory: Školní speciální pedagog, Školní psycholog, Koordinátor inkluze, Adaptační koordinátor, Tandemový učitel,
  2. Přímá podpora žáků: Pedagogická intervence – doučování; Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich motivace, adaptační, socializační aktivita; Zážitkový vzdělávací program; Snídaňové kluby

Evidenční číslo projektu: 0054/PODSKOL/2023

Projekt je realizován v období od 1.9.2023 do 31.8.2025.

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU