Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II

  • Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK; reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, OKAP II.
  • Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu MSK a je realizován krajem ve spolupráci s 96 partnerskými organizacemi. Mezi hlavní podporované oblasti patří odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností.
  • Oderská střední škola společně s 29 partnery pokračuje v čerpání personálních šablon: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a Školní kariérový poradce, na něž v předešlých dvou letech čerpala finance z projektu Šablony II.

KOORDINÁTOR SPOLUPRÁCE ŠKOLY A ZAMĚSTNAVATELE

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele zajišťuje pro školu součinnost s firmami a podnikateli. Vyhledává oborově příslušné zaměstnavatele ve spádové oblasti, navazuje kontakty za účelem komunikace, zjišťuje požadavky budoucích zaměstnavatelů, sjednává smluvní vztahy a podmínky, koordinuje odborný výcvik žáků na konkrétních pracovištích, provádí kontrolu, seznamuje ostatní pedagogy s danou problematikou a organizuje setkání s odborníky.

Cílem této aktivity je zvýšit úroveň odborného vzdělávání na školách, propojit teoretické poznatky s praxí a připravit žáky na reálné pracovní prostředí. Koordinátor je takovým prostředníkem mezi školou a zaměstnavateli, jenž má studentům otevřít dveře na trh práce již během studia.

Koordinátor spolupráce pořádá se zástupci firem, se zákonnými zástupci, s žáky a pracovníky školy setkání, jež v konečném důsledku vedou ke zlepšení celkové úrovně praktického vyučování.

ŠKOLNÍ KARIÉROVÝ PORADCE

Cílem pracovní pozice Školní kariérový poradce je vytvořit komplexní služby kariérového poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce. Pedagogický pracovník v této funkci musí reagovat na potřeby žáků, aktivně je motivovat k dalšímu vzdělávání, zabraňovat předčasným odchodům a nakonec jim pomoci s uplatněním na trhu práce. Tato pracovní pozice se pro nás stala klíčovou především v otázce předčasných odchodů žáků ze školy a přestupů na jinou školu.

Školní kariérový poradce realizuje s žáky individuální setkání, která vedou k objevování jejich zájmů, předpokladů, vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace. Navíc doporučuje informační zdroje, poradenské subjekty, připravuje žáky na pracovní pohovory, komunikuje s rodiči, identifikuje nadání, pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracuje s firmami a pověřenými úřady a institucemi.

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU