Od března do května se měli možnost žáci v Odrách a ve Vítkově zúčastnit besedy Smysl a motivace k učení. Žáci se zabývali otázkou nutnosti vzdělání a jeho významem pro budoucí profesní život. V rámci tématu se věnovali i problematice sociálně znevýhodněných žáků a jaký vliv může mít vzdělání na jejich budoucnost. Beseda nabídla prostor k otevřené výměně názorů a podnítila žáky k zamyšlení nad svým vlastním vzdělávacím procesem. Věříme, že beseda byla obohacujícím a inspirativním zážitkem pro všechny účastníky

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU