Na začátku jara letošního roku se Klub rodičů a přátel školy rozhodl podat pomocný prst ZOO Ostrava. Pomoc spočívá v „symbolické adopci zvířete,“ kdy formou finančního daru přispíváme na chov vybraného druhu a celkový provoz ZOO Ostrava. Adopce je opravdu pouze symbolická, nevzniká vůči zvířeti žádný nárok (domů na víkend si ho opravdu vzít nemůžeme J). Adopce je velmi jednoduchá. Na stránkách ZOO jsme vybrali druh zvířete, vyplnili formulář a poslali finanční příspěvek. ZOO nám na oplátku poslala děkovný list, fotografii zvířete, ročenku a volné vstupenky do zahrady.

Naše organizace si vybrala nádherně zbarveného sympaťáka z daleké Jižní Ameriky jménem amazoňan vínorudý. Ve své domovině je to silně ohrožený druh s vysokou pravděpodobností vyhynutí, vlivem kácení deštných pralesů, pytláctví a ilegálního obchodu. Možným východiskem z této nelehké a smutné situace je tzv. reintrodukce (znovuobnovení) ve volné přírodě s pomocí zoologických zahrad, kdy se mláďata určitého druhu navracejí zpět do volné přírody.

Ostravská zoologická zahrada je jediný zástupce zoologických zahrad sdružených v Unii českých a slovenských ZOO, který chová a rozmnožuje amazoňany vínorudé. Přejme jí, aby se úspěšně zapojila do projektu záchrany tohoto krásného opeřence, a my budeme mít dobrý pocit z toho, že jsme alespoň malinko přispěli k jeho velkému návratu tam, kam patří.

Mgr. Veronika Dubovská

Zástupkyně ředitelky školy

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU