Na jaře letošního roku se Klub rodičů a přátel školy rozhodl podat pomocný prst ZOO Ostrava. Pomoc spočívá v „symbolické adopci zvířete,“ kdy formou finančního daru přispíváme na chov vybraného druhu a celkový provoz ZOO Ostrava.  Adopce je opravdu pouze symbolická, nevzniká vůči zvířeti žádný nárok (domů na víkend si ho opravdu vzít nemůžeme😊). Adopce je velmi jednoduchá. Na stránkách ZOO jsme vybrali druh zvířete, vyplnili formulář a poslali finanční příspěvek. ZOO nám na oplátku poslala děkovný list, fotografii zvířete, ročenku a volné vstupenky do zahrady. Naše organizace si vybrala nové obyvatelé v ZOO: lamu Vikuňu. Vikuňa je doma na svazích And v Peru, Chile, Bolívii a Argentině ve výšce 3 700 až 4 800 m n. m. Životu ve vysokohorských podmínkách je dobře přizpůsobena: před chladem je chráněna velmi hustou srstí. Spokojí se také s chudou horskou vegetací, spásá horské byliny, traviny a některé sukulenty. V minulosti byl tento druh nadměrně loven pro srst a maso a čelil konkurenci domácích zvířat, což vedlo k prudkému poklesu populace a vikuňa se zařadila mezi ohrožené druhy. Díky ochranářským aktivitám a zákazu mezinárodního obchodu se podařilo rapidní úbytek zastavit. Dnes se početnost populace odhaduje na 350 000 dospělých jedinců: díky tomuto pozitivnímu vývoji byla v roce 2021 zařazena na tzv. Zelený seznam (Green List), který prezentuje úspěšné obnovování populací ohrožených druhů pomocí ochranářských opatření.

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU