Školní rok 2018/2019 je pro odborné vzdělávání ve Vítkově opravdu zlomovým. Město se rozhodlo podpořit Střední školu, Odry, přesněji její obory vyučované ve Vítkově (automechanik, kuchař-číšník), a během letních prázdnin nabídlo škole možnost vyplácení stipendií nejlepším a vzdělání chtivým žákům.

Vítkov se tak stal jedním z měst Moravskoslezského kraje, které tímto způsobem motivuje žáky k lepším studijním výsledkům, slušnému chování, respektu k učitelům a v neposlední řadě také k pravidelné docházce. Právě tyto ukazatele jsou pro přidělování stipendií určující.

Stipendium má dvě složky: motivační a prospěchovou. Motivační stipendium bude poskytováno ve výši 500,- Kč za měsíc, bez ohledu na studijní výsledky žáka, kritérii jsou zde: žádná neomluvená absence a žádné větší kázeňské prohřešky. Žák si tak může za půl roku přijít na 2 500,- Kč. Prospěchové stipendium je naopak postaveno na studijních výsledcích a bude vypláceno ve třech úrovních ve výši 1 000,- Kč 2 000,- Kč a 3000,- Kč.

Na nejnižší částku mohou dosáhnout prakticky všichni žáci. Stačí pravidelná docházka, žádná nedostatečná a hodnocení v odborném výcviku nejhůře dobrý, tedy za 3. Zlatá střední cesta, tedy získání částky 2 000,- Kč za pololetí, je už trochu obtížnější. Žák musí mít průměr na vysvědčení maximálně 2,4 a z praxe dvojku. Na nejvyšší položku pak dosáhnou jen studenti s vyznamenáním.

Obě složky stipendia budou vypláceny pololetně, vždy v měsíci po vysvědčení přímo ve škole z dotace, jež, jak už bylo výše napsáno, darovalo město Vítkov, čímž jeho zástupci ukázali, že jim na vzdělávání opravdu záleží a budoucnost mladých lidí a středního školství ve městě jim není lhostejná. Vedení školy, pedagogičtí pracovníci i samotní žáci tento krok velmi ocenili a já osobně věřím, že je to začátek příjemné spolupráce, která nejen bude pokračovat i v příštím školním roce, ale povede také ke kýženému výsledku.

STIPENDIJNÍ ŘÁD

Mgr. Jana Kellnerová

Ředitelka školy

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU