Během měsíců listopadu a prosince navštívily naši školu všechny tři deváté třídy Základní školy a Gymnázia Vítkov. Pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Petry Bekové dorazili žáci do Oder, kde dostali podrobné informace o vyučovaných oborech a chodu školy.

Jejich oderská pouť začala na pracovišti odborného výcviku kadeřnic. Naše studentky i studenti vytvořili vítkovským teenagerům opravdu zajímavé, někdy i lehce extravagantní účesy. Na řadu přišly kulmy, žehličky, copy, ale také třpytky a barevné spreje. Následovala prohlídka domova mládeže, posilovny a sauny.

Poté se žáci vydali na budovu teoretického vyučování, tam si je převzali místní učitelé. Ukázali jim jednotlivé učebny: multifunkční, multimediální, počítačovou i klasickou. K tomu si vyslechli specifika službových oborů, které se především na oderské škole vyučují.

Poslední zastávkou byla masérna. Už několik let připravujeme na budoucí povolání rekondiční a sportovní maséry. Ti ještě studující ukázali, co umí. První si žáci ZŠ vyslechli přednášku paní mistrové o různých masérských technikách a pak přišly na řadu praktické ukázky. Kdo chtěl, dostal příjemnou masáž. I když někteří měli problém překonat stud, nakonec se zapojila většina.

Myslím si, že exkurze byly pro obě strany přínosem, a věřím, že spolupráce bude i nadále pokračovat.

Mgr. Jana Kellnerová

ředitelka SŠ Odry

fotky v galerii

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU