V rámci vzdělávacího programu Microsoft – „Partneři ve vzdělávání“ nám bylo poskytnuto školení pod záštitou krajského zařízení pro další vzdělávání – KVIC. Účastnici byli proškoleni v kyberochraně (správné vytvoření hesla, ochrana mobilních telefonů, ujasnili si pojmy HOAX, PHISHING, KYBERŠIKANA, KYBERGROOMING), naučili se vytvářet a upravovat tabulky, ukládat obrázky a fotky, pracovat s textem ve wordu, zkoušeli pracovat s vybranými aplikacemi Office 365 (Outlook, OneDrive). Školení vedl Ing. Zdeněk Matúš.

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU