Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti.

Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy, především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Podnikání denní forma

UP_-_Podnikání_II

 

Podnikání dálková forma

UP_-_Podnikání_II_-_dálkové

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top