Kód oboru: 65-51-H/01 Kuchař-číšník

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech.

Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent připravovaný na základě tohoto RVP bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost.

Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování.

Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny.

Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích.

Odborný výcvik probíhá na pracovišti moderně vybavené kuchyně v budově školy na Opavské ulici ve Vítkově.

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top