Střední škola, Odry, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

IČ: 00577910,
Datová schránka: 6whmybg
Bankovní spojení: KB Odry, č.ú. 13936801/0100
Elektronická podatelna: SSOD@po-msk.cz
(velikost zprávy max. 20 MB)
Pro úřední korespondenci přijímáme přílohy ve formátech
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, RTF, XML, ZFO

Adresa:
Střední škola Odry,
Sokolovská 647/1,
742 35 Odry

Telefon/fax:
+420 556 730 171

 

Vedení školy


 

Ředitelka školy

Mgr. Kellnerová Jana

Tel: 556 730 172, 737 900 830

e-mail: jana.kellnerova@ssodry.cz

 

Zástupkyně ředitelky, výchovný poradce

Mgr. Dubovská Veronika

Tel: 556 731 613, 603 446 752

e-mail: veronika.dubovska@ssodry.cz

Sekretariát

Matůšů Barbora , tel.: 556 730 171,

e-mail: info@ssodry.cz

Datová schránka: 6whmybg

Ekonomický úsek

Bc. Beňová Daniela

Tel.: 556 719 102, 556 730 171

e-mail: ekonom@ssodry.cz

Pavla Zimová

Tel.: 556 719 102

e-mail: mzdy@ssodry.cz

 

Vedoucí kuchyně

Olga Potrusilová

Tel.: 723 865 026

e-mail: olga.potrusilova@ssodry.cz

Speciální pedagog

Mgr. Pončíková Eva

Tel.: 737 408 930

e-mail: eva.poncikova@ssodry.cz

Školní psycholog

PhDr. Babka Petr

Tel.: 605 755 643

e-mail: petr.babka@ssodry.cz

Využívejte spíše telefonický kontakt.

 

Domov mládeže


 

Bc. Ryšková Miroslava

Tel.: 556 719 100, 556 730 171

e-mail: miroslava.ryskova@ssodry.cz

Vlčková Jana

Tel.: 556 719 100, 556 730 171

e-mail: jana.vlckova@ssodry.cz

 

e-mail pro omlouvání ubytovaných žáků: domov.mladeze@ssodry.cz

 

 

Pedagogický sbor


Mgr. Ballerová Magda

Tel.:

e-mail: magda.ballerova@ssodry.cz

Mgr. Černá Jitka

Tel.: 556 712 397

e-mail: jitka.cerna@ssodry.cz

Bc. Dubec Petr

Tel.: 775 262 692

e-mail: petr.dubec@ssodry.cz

Mgr. Hálová Dagmar

Tel.: 556 300 244, 556 712 397, 724 966 452

e-mail: dagmar.halova@ssodry.cz

 

Mgr. Homolová Ludmila

Tel.: 556 712 398

e-mail: ludmila.homolova@ssodry.cz

Mgr. Jelínková Danuše

Tel.: 556 712 397, 556 730 960

e-mail: danuse.jelinkova@ssodry.cz

Mgr. Kozák Zdeněk

Tel.: 602 393 886

e-mail: zdenek.kozak@ssodry.cz

Král Petr

Tel.: 556 712 398, 556 731 663

e-mail: petr.kral@ssodry.cz

 

Mgr. Medunová Marcela

Tel.: 556 712 397, 556 730 960

e-mail: marcela.medunova@ssodry.cz

Mgr. Pončíková Eva

Tel.: 737 408 930

e-mail: eva.poncikova@ssodry.cz

Mgr. Režná Kubicová Radka

Tel.: 556 712 398, 556 730 960

e-mail: radka.rezna@ssodry.cz

Mgr. Rozkopalová Šárka

Tel.: 556 731 458, 556 712 397

e-mail: sarka.rozkopalova@ssodry.cz

 

Tichá Milena

Tel.: 724 966 452

e-mail: milena.ticha@ssodry.cz

Mgr. Tymráková Lenka

Tel.: 556 712 397,  556 730 960

e-mail: lenka.tymrakova@ssodry.cz

 

 

 

Učitelé odborného výcviku


Obor Automechanik

Král Karel

Tel.: 737 546 985

e-mail: karel.kral@ssodry.cz

Dubový Lubomír

Tel.: 602 393 886

e-mail: lubomir.dubovy@ssodry.cz

Joura Pavel

Tel.: 607 078 408

e-mail: pavel.joura@ssodry.cz

 

Obor Kuchař-číšník

Skýpalová Eva

Tel.: 556 300 244

e-mail: eva.skypalova@ssodry.cz

 

Obor Masér

Sekáčová Helena

Tel.: 556 879 129

e-mail: helena.sekacova@ssodry.cz

Mgr. Podzemná Pavlína

Tel.: 703 199 916, 732 525 945

e-mail: pavlina.podzemna@ssodry.cz

Fryčáková Simona

Tel.: 556 701 417

e-mail: simona.frycakova@ssodry.cz

 

Obor Kadeřník

Fajmonová Bronislava

Tel.: 556 719 103´

e-mail: bronislava.fajmonova@ssodry.cz

Mgr. Svobodová Gabriela

Tel.: 556 719 103

e-mail: gabriela.svobodova@ssodry.cz

Thurnvaldová Marcela

Tel.: 556 707 703

e-mail: marcela.thurnvaldova@ssodry.cz

 

Tillová Blanka

Tel.: 556 707 703

e-mail: blanka.tillova@ssodry.cz

Bc. Vavrošová Jelena

Tel.: 775 072 204, 556 300 441

e-mail: jelena.vavrosova@ssodry.cz

Kozáková Jana

e-mail: jana.kozakova@ssodry.cz

 

 

Ostatní zaměstnanci


 

Školníci Odry

Mazare George

Tel.: 556 730 171, 602 556 207

Zástěra Josef

Tel.: 737 446 141

Školník Vítkov

Hýbel David

Tel.: 556 300 244

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top