Upozorňujeme žáky a jejich zákonné zástupce, že s účinností od 1. 3. 2020 vstupuje v platnost dodatek ke školnímu řádu, kterým se mění začátky vyučovacích hodin.

 

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top