Milí žáci,
každý den SLEDUJTE zprávy v aplikaci BAKALÁŘI (i sekci nástěnka)
– učitelé budou posílat učivo, pracovní listy v elektronické podobě.
Volno využijte ke studiu.
Po nástupu do školy se látka jen zopakuje formou písemné práce či ústního zkoušení.
Na výmluvy typu – nevěděl jsem, neumím – NEBUDE BRÁN ZŘETEL!

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top