V rámci projektu: Pojďme na inkluzi společně; registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011726 se vydali pedagogičtí pracovníci ze Střední školy Odry a Střediska volného času školit do Rožnova pod Radhoštěm…

fotky v galerii

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top