Pozor, pozor, pozor při cestě do Oder.

K uzavírce mostu přes Odru se přidávají komplikace spojené s opravou hlavní cesty přes Odry. Počítejte s komplikacemi a možným zdržením.

Doplňující informace k probíhajícím dopravním stavbám v Odrách:

Dle aktuálních informací investora a zhotovitele stavby „1/47 Odry – průtah městem“ jsou práce na území města Oder plánovány v těchto termínech:

19.08.2020 – 25.08.2020 – frézování vozovky, celkově v 5 etapách. Z důvodu nepředvídatelné časové náročnosti nelze termínově upřesnit jednotlivé etapy.

26.08.2020 – 30.08.2020 – budou probíhat stavební práce bez zásadních dopravních omezení.

31.08.2020 – 08.09.2020 – pokládka povrchů, opět po etapách. Z důvodu nepředvídatelné časové náročnosti nelze termínově upřesnit jednotlivé etapy.

Investorem a koordinátorem obou akcí – opravy mostu na ul Osvobození a také akce „1/47 – průtah městem“ je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, příslušným správním orgánem je Odbor dopravy Moravskoslezského kraje.

Žádáme všechny řidiče, aby dodržováním dopravních předpisů a vstřícným přístupem přispěli ke zdárnému zvládnutí náročné dopravní situace v našem městě.

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top