Přejeme všem studentům, zaměstnancům, rodičům a přátelům školy

vše nejlepší do nového roku, ať se Vám splní Vaše přání a daří se Vám v pracovním i osobním životě.

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top