Školní rok 2018/2019 je pro odborné vzdělávání ve Vítkově opravdu zlomovým. Město se rozhodlo podpořit Střední školu, Odry, přesněji její obory vyučované ve Vítkově (automechanik, kuchař-číšník), a během letních prázdnin nabídlo škole možnost vyplácení stipendií nejlepším a vzdělání chtivým žákům.

Vítkov se tak stal jedním z měst Moravskoslezského kraje, které tímto způsobem motivuje žáky k lepším studijním výsledkům, slušnému chování, respektu k učitelům a v neposlední řadě také k pravidelné docházce. Právě tyto ukazatele jsou pro přidělování stipendií určující.

Stipendium má dvě složky: motivační a prospěchovou. Motivační stipendium bude poskytováno ve výši 500,- Kč za měsíc, bez ohledu na studijní výsledky žáka, kritérii jsou zde: žádná neomluvená absence a žádné větší kázeňské prohřešky. Žák si tak může za půl roku přijít na 2 500,- Kč. Prospěchové stipendium je naopak postaveno na studijních výsledcích a bude vypláceno ve třech úrovních ve výši 1 000,- Kč 2 000,- Kč a 3000,- Kč.

Na nejnižší částku mohou dosáhnout prakticky všichni žáci. Stačí pravidelná docházka, žádná nedostatečná a hodnocení v odborném výcviku nejhůře dobrý, tedy za 3. Zlatá střední cesta, tedy získání částky 2 000,- Kč za pololetí, je už trochu obtížnější. Žák musí mít průměr na vysvědčení maximálně 2,4 a z praxe dvojku. Na nejvyšší položku pak dosáhnou jen studenti s vyznamenáním.

Obě složky stipendia budou vypláceny pololetně, vždy v měsíci po vysvědčení přímo ve škole z dotace, jež, jak už bylo výše napsáno, darovalo město Vítkov, čímž jeho zástupci ukázali, že jim na vzdělávání opravdu záleží a budoucnost mladých lidí a středního školství ve městě jim není lhostejná. Vedení školy, pedagogičtí pracovníci i samotní žáci tento krok velmi ocenili a já osobně věřím, že je to začátek příjemné spolupráce, která nejen bude pokračovat i v příštím školním roce, ale povede také ke kýženému výsledku.

STIPENDIJNÍ ŘÁD

Mgr. Jana Kellnerová

Ředitelka školy

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top