• Home
  • Aktuálně
  • IT školení pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a odborného výcviku

V rámci vzdělávacího programu Microsoft – “Partneři ve vzdělávání” nám bylo poskytnuto školení pod záštitou krajského zařízení pro další vzdělávání – KVIC. Účastnici byli proškoleni v kyberochraně (správné vytvoření hesla, ochrana mobilních telefonů, ujasnili si pojmy HOAX, PHISHING, KYBERŠIKANA, KYBERGROOMING), naučili se vytvářet a upravovat tabulky, ukládat obrázky a fotky, pracovat s textem ve wordu, zkoušeli pracovat s vybranými aplikacemi Office 365 (Outlook, OneDrive). Školení vedl Ing. Zdeněk Matúš.

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top