Na 17. listopad připadají v našich dějinách dva významné studentské protesty, které ovlivnily celou společnost, a to roku 1939 a 1989. Zeptejte se doma rodičů, zavolejte prarodičům a zavzpomínejte dnes spolu, jak prožívali události před třiceti let, a připomeňme si tak význam DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII.

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top