Všichni účastníci jsou jistě zvědavi, jak si vedli v porovnání s ostatními družstvy.

Nebudeme vás déle napínat, celkový součet bodů naleznete v tabulce níže.

CELKOVÉ_HODNOCENÍ_VÝSLEDKY

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top