V rámci Environmentální výchovy jsme navštívili výstavu živočichů s názvem Žijí tady s námi. Jedná se o faunu horního Poodří. Horní Poodří zahrnuje tok řeky Odry od pramene, po město Ostravu. Exponáty jsou zdokumentovány a taxonomicky řazeny od bezobratlých živočichů po obratlovce. Mezi vzácné exponáty patří vycpanina ledňáčka říčního, čápa černého či výra velkého. Díky vycpaným exponátům si můžeme prohlédnout zvířata, která bychom živé v přírodě nikdy nespatřili – třeba proto, že jsou moc plachá nebo žijí skrytě.

foto v galerii

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top