I když většina žáků posledních ročníků do školy ještě několikrát přijde kvůli závěrečným zkouškám, je doba začátkem května jedna z posledních příležitostí, kdy jsou všichni ještě pohromadě, a tak je třeba se s nimi slavnostně rozloučit. Hlediště Dělnického domu v Odrách zaplnili v úterý 30. 4. nejen absolventi, ale také jejich spolužáci z nižších ročníků a učitelé.

Studenti každé třídy si připravili rozlučkovou a děkovnou řeč, prezentaci nebo vystoupení, kterými připomněli své dosavadní působení v našem ústavu a na tvářích přítomných vykouzlili většinou úsměv a čas od času i slzu dojetí.

Loučíme se tedy s žáky tříd AC3, K3, MAK3, KO4 a N2 a u závěrečných a maturitních zkoušek jim přejeme pevné nervy a štěstí.

foto v galerii

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top