Kód oboru: 31-57-H/01 Výrobce textilií (ŠVP Kloboučnický plsťař)

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění v provozech vyrábějících netkané textilie.

Vyrobí požadované druhy délkových a plošných textilií, obsluhuje textilní stroje, zařízení a linky, kontroluje zpracovávané textilní materiály, polotovary a výrobky. Výrobky dokončuje a kontroluje jejich kvalitu.

Odborný výcvik probíhá ve firmě TONAK v Novém Jičíně.

Žák může získat finanční příspěvek až do výše 20.000,- Kč.

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top