2020/2021

Termíny konzultací nástavbového studia – dálkové formy

Školní rok: 2020 – 2021

Lichý týden D2

Září  7.9. – 10.9.

Říjen  5.10. – 8.10.

Listopad 2.11. – 5.11.

Prosinec 30.11. – 3.12.

Leden  4.1. – 7.1.

Únor  1.2. – 4.2.

Březen  1.3. – 4.3.

Duben 12.4. – 15.4.

Květen  10.5. – 13.5.

Červen 7.6. – 10.6.

Sudý týden D3 

Září 14.9. – 17.9.

Říjen 12.10. – 15.10.

Listopad 9.11. – 12.11. , 23.11. – 26.11.

Prosinec 7.12. – 10.12.

Leden 11.1. – 14.1.

Únor 8.2. – 11.2., 22.2. – 25.2

Březen 22.3. – 25.3.

Duben 19.4. – 22.4.

Květen ——-

Červen ——-

Vyučování probíhá vždy v pondělí, úterý, středu a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Pokud některý den výuka odpadne (mimořádná událost), pak je příslušný rozvrh hodin zařazen jako poslední den výuky v daném týdnu. Rozvrhy hodin ostatních dnů zůstanou nezměněny. Vyučovací předmět IKT probíhá v blocích mimo termíny výuky příslušných tříd. Budete včas informováni třídním učitelem.

školní seznam literatury web

 

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top