Milí žáci, každý den SLEDUJTE zprávy v aplikaci BAKALÁŘI (i sekci nástěnka) – učitelé budou posílat učivo, pracovní listy v elektronické podobě. Volno využijte ke studiu. Po nástupu do školy se látka jen zopakuje formou písemné práce či ústního zkoušení. Na výmluvy typu – nevěděl jsem, neumím – NEBUDE BRÁN ZŘETEL!
Upozorňujeme žáky a jejich zákonné zástupce, že s účinností od 1. 3. 2020 vstupuje v platnost dodatek ke školnímu řádu, kterým se mění začátky vyučovacích hodin.  
V souvislosti s šířením nákazy virem COVID-19 vydala krajská hygienická stanice doporučení k eliminaci nákazy. Viz ZDE – KORONAVIRUS Věnujte pozornost informacím v systému BAKALÁŘI  a řiďte se pokyny uvedenými tamtéž!!! Pro všechny, kteří se vrátili z Itálie 7. 3. a později platí povinnost informovat telefonicky ošetřujícího lékaře a zůstat ve 14 denní karanténě. (Viz…

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top