Životy lidí se na jaře kvůli karanténě zastavily nebo značně zpomalily, to však neplatí pro přírodu. Srnky🦌 a zajíci 🐇v městských parcích, labutě 🦢v kašnách, delfíni 🐬 v Benátkách … A POŠTOLKY VE VÍTKOVĚ. Pod střechou budovy teoretické výuky zahnízdilo několik poštolek, některé již své mladé vyvedly, jiné pilně shánějí potravu, další teprve hlídají svá vejce. Dvě z poštolek měly…
SKVĚLÁ ZPRÁVA – od června je ŠKOLA OTEVŘENA nejen pro studenty v absolventských třídách, ale i pro další ročníky. Během pátku 29.5. a pondělí 1.6.  budou třídní učitelé telefonicky informovat žáky a jejich zákonné zástupce a zodpoví případné dotazy. Nejedná se sice o klasickou výuku, pro žáky jsou připraveny hodiny konzultací, a to jak v…
Tento týden v pondělí se škola otevřela pro zájemce o konzultace z řad absolventských ročníků, aby se mohli s učiteli připravovat na zkoušky. A teď už známe i termíny jednotlivých zkoušek (viz přílohy) Termíny jednotné přijímací zkoušky Termíny JZZ + zkušební komise – AC3 – AU Termíny JZZ + zkušební komise – AC3 – KČ…

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top