V listopadu proběhnou třídní schůzky. Každá třída má trochu jiný termín. Zákonným zástupcům budou předána hesla pro přístup do systému Bakaláři (elektronické žákovské knížky, OMLUVENKY, zprávy od učitelů apod.)

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top