Životy lidí se na jaře kvůli karanténě zastavily nebo značně zpomalily, to však neplatí pro přírodu. Srnky🦌 a zajíci 🐇v městských parcích, labutě 🦢v kašnách, delfíni 🐬 v Benátkách … A POŠTOLKY VE VÍTKOVĚ. Pod střechou budovy teoretické výuky zahnízdilo několik poštolek, některé již své mladé vyvedly, jiné pilně shánějí potravu, další teprve hlídají svá vejce. Dvě z poštolek měly velké štěstí v neštěstí – spadly do komína, kde by pravděpodobně zahynuly, kdyby pan školník David Hýbel zrovna nekontroloval něco ve sklepě a všiml si podivných zvuků vycházejících od komína. Nebyly to krysy 🐀, ale tihle krásní ptáci 🦅, kteří naštěstí nebyli zraněni, a tak mohli být hned vypuštěni na svobodu.

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top