V rámci EVVO podnikla třída KO4 koncem února výpravu do Petrovy skály, která leží v katastru obce Spálov. Je známa svou každoroční ledovou výzdobou. V jeskyni se za příznivých podmínek tvoří ledové sloupy, stalagmity (rostoucí od země), stalaktity (rostoucí od stropu jeskyně). Při počasí, kdy ve dne taje a v noci mrzne se stalagmity spojují a srostou se stalaktity a vznikají stalagnáty. Ledovcové útvary se tedy tvoří táním sněhu nad slují a prosakováním vody prasklinami v břidlici.

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top